วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การออกแบบวงจรควบคุมงาน น้ำพุดนตรี "Water entertainment" (Design of controlled musical fountain) "Water entertainment" 4

การออกแบบวงจรควบคุมงาน น้ำพุดนตรี "Water entertainment" (Design of controlled musical fountain) "Water entertainment" 4
     หลังออแบบเพื่อสวยงามแล้ว ขั้นตอนการออกแบบงานระบบก็มีความสำคัญ เนื่องจากการวางระบบกับงานพื้นโครงสร้างนั้นมักจะมีข้อจำกัดหลายประการ เช่นน้ำหนักพื้น การเทคานขว้างรบบน้ำ ระยะการจัดวางหัวหัวพุที่ไปติดงานโครงสร้างเช่น คานเหล็ก กำแพง การออกแบบจึงจำเป็นต้องร่วมพูดคุยชี้แจงกันระหว่างงานระบบ กับผูกออกแบบงานโครงสร้างเพื่อสรุปงานดำเนินต่อไปได้เพราะต้องคำนึกถึงเรื่องพื้นกระเบื้อง ลวดลายต่างๆด้วย
รูปประเมินการจัดวาง เพื่อหลบโครงสร้าง


      02-653-0438-9 บริษัท ส.นภา  ครับ เบอร์ใหม่ย้ายไปอยู่ นานา ครับ
อาคาร Two Pacific Place ,142 sukumvit road Klongtoey Bangkok 10110 Thailand

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น