วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ออกแบบควบคุมการทำงานปั้มสูบน้ำ

ออกแบบควบคุมการทำงานปั้มสูบน้ำ

                 จากรูปเป็นการออกแบบการควบคุมปั้มสูบน้ำดิบจากถังพักใช้ลูกลอยเป็นตัวตรวจจับระดับน้ำสูบน้ำไปยังถังเก็บพักน้ำและมีปั้มอีกตัวเป็นปั้มแรงดันตรวจสอบการใช้งานของระบบหากเปิกก็อกน้ำแรงดันตกก็จะทำงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น