วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การควบคุมระดับความแรงปั้มโดยการควบคุมความเร็วมอเตอร์ของปั้มน้ำ                การควบคุมระดับความแรงปั้มโดยการควบคุมความเร็วมอเตอร์ของปั้มน้ำ

      

จากรูปตัวอย่างการต่อควบคุมปั้มแบบดิจิตอลอินพุท เข้าอินเวอร์เตอร์    คำสั่งหมุนขวาอย่างเดียวเพราะเป็นปั้มน้ำ ไม่มีกลับทางหมุนสั่งเป็น ไปรนารีโค้ต ความเร็วที่ 1 -7 ได้ 7 ความเร็วคำสั่งสั่งปั้มทำงาน fvr ค้างรอความเร็วเข้ามาพร้อมใช้ไดโอดไปจ่ายคำสั่งให้ปั้มทำงาน จากวงจรแบ่งเป็น สองโหมดๆ ออโต้ และจากสวิตต์ แมนนัวส์ เพื่อใช้เวลาตรวจสอบ ปรับตั้งความแรงปั้ม  ในการควบคุมระบบที่ต้องการปรับความแรงของปั้ม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น