วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การเชื่อมสัญญาณควบคุมของอาคาร (BAS) ไปควบคุมตู้ควบคุมระบบย่อย

การเชื่อมสัญญาณควบคุมของอาคาร (BAS) ไปควบคุมตู้ควบคุมระบบย่อย
       การเชื่อมสัญญาณควบคุมของอาคาร (BAS) ไปควบคุมตู้ควบคุมระบบย่อย
          ใช้การควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ผ่านสาย data link กำหนดค่าตัวรับคล้ายๆเลขที่บ้านเพื่อใช้รับคำสั่งและส่งแสดงผลกลับไปโชว์ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ จากรูปข้างบนรีเลย์เป็นเอาท์ที่ออกจาก BAS สั่งตู้ให้ทำงาน ส่วน หน้าคอนแทคทั้งหลายเป็น ดิจิตอลอินพุทส่งกลับเข้าไปแสดงผลการทำงานและสัญญาณการทำงานมีปัญหาไปแจ้งให้ห้องควบคุมทราบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น