วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การออกแบบวงจร MAIN POWER DIAGRAM

        ตัวอย่าง การออกแบบวงจร MAIN POWER DIAGRAM ที่ต้องอาศัยการคำนวนจากตารางโหลดย่อยมาเป็นตารางโหลดรวม และจึงนำค่ากำลังไฟฟ้าที่ได้มาหาขนาดมิเตอร์ หรือขนาดหม้อแปลงที่จะขอจากการไฟฟ้าหรือซื้อหม้อแปลงตามขนาดที่ต้องการ  การหาขนาดกระแสโหลดการหาขนาดสายไฟ การคำนวนหา MCB และ CB ย่อย การเลือกขนาดท่อร้อยสายไฟฟ้้า ต่างๆให้ไปหาข้อมูลในมาตรฐาน  วสท. นะครับ มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า มีข้อกำหนดต่างๆที่ต้องปฎิบัติและกำหนดต่างๆเป็น มาตรฐานขั้นต้นที่ วิศวกรรมต้องรู้และเข้าใจเป็นอย่างน้อย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น