วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การต่อทางไฟฟ้า(Electrical Connection) ตามนิยาม วสท.

 การต่อทางไฟฟ้า(Electrical Connection)


  การต่อสายไฟฟ้าการมาตรฐาน วสท.ก็ระบุนิยามและวิธีการในการทำงานไว้ให้สำหรับวิศวกรรมไฟฟ้าได้เรียนรู้และปฏิบัติตามมาตรฐานที่ถูกต้อง
   โดยให้นิยามว่าต้องใช้อุปกรณืที่เหมาะสมและวิธีการที่เหมาะสม
-ขั้วต่อสาย(Terminals)
-การต่อสาย (Splices)
    การต่อสายทั้ง 2 นิยามได้กำหนดนิยามการทำงานไว้เพื่อให้เกิดมาตรฐานที่ถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น