วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การต่อลงดิน และวงจรที่ห้ามต่อลงดิน

การต่อลงดิน และวงจรที่ห้ามต่อลงดิน
    การต่อลงดินมีความสำคัญมาก
    หลักการต่อลงดินและข้อกำหนดตามมาตรฐาน วสท.นั้น   ได้อธิบายไว้โดยละเอียดและมีตารางสรูปการใช้สายกรานด์ สายต่อลงดิน ต่างๆ เช่น อาจจะดูจากขนาดสายตัวนำประธาน , ดูจากขนาดกระแสขนาดเครื่องป้องกันของวงจรนั้นๆ  และข้อเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามที่ถูกต้อง   , แต่ที่สำคัญที่หลายๆคนไม่ทราบคือ ส่วนที่ถูกยกเว้นไม่ให้มีการต่อลงดิน ทั้งนี้อาจจะสังสัยแต่กลับเป็นการระบุไว้เพราะคำนึงถึงความปลอดภัยนั้นเองส่วนเหตุผลนั้นต้องสอบถามที่ วสท. เองนะครับหลักการและเหตุผลคืออะไรจึงกำหนดมาเช่นนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น