วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ตัวนำประธาน สายป้อน วงจรย่อย

ตัวนำประธาน สายป้อน วงจรย่อย
     การหาขนาดสายไฟฟ้าที่ใช้ เป็นสายไฟตัวนำประธาน สายป้อน และวงจรย่อยต่างๆ
  
รูปแสดงการออกแบบขนาดสายประธาน สายป้อน
     การคำนวนหาสายประธาน การใช้ตัวประกอบดีมานด์แฟกเตอร์ ตัวลดต่างๆ ที่นำใช้คำนวนหาเพื่อลดขนาดลงตามความเหมาะสมและต้นทุนที่เหมาะสม เพราะสายประธาน สายป้อน มีขนาดใหญ่และค่าใช่จ่ายต้นทุนสูงที่สุด ทั้งยังมีผลต่อขนาด KVA ของหม้อแปลงที่จะต้องซื้อมาติดตั้งด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น