วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานสำหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้า

ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานสำหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้า
    ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นตู้ไฟฟ้าต่างๆ ต้องมีพื้นที่ว่างที่จะต้องมีไว้เพื่อสำหรับเข้าไปทำงานทั้งการปฏิบัติงานหรือซ่อมแซมตู้ ซึ่งพื้นที่ที่ว่าจะมีการกำหนดมาตรฐานการมีพื้นที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานสำหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้า

สามารถไปหาข้อมูลพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานสำหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้า และข้อเงื่อนไขได้ครับที่ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ของ วสท.ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น