วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555

เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ Auto Cad Program ตัวอย่างการเขียนแมกนีติกส์ไฟฟ้า

เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์  Auto Cad Program

 ตัวอย่างการเขียนแมกนีติกส์ไฟฟ้า

(ตัวอย่างการเขียน แมกนีติกส์สวิตต์)


       หลัง จากเราเปิด Cad แล้วสิ่งแรกเราวาดรูปวงกลมเพื่อสร้างหน้าคอนแทกของ แมกนีติกส์ละกัน วิธีการแล้วแต่ความถนัดนะครับ หลังไปหน้า หน้ามาหลังสุดท้ายผลเหมือนกันนะ
       เราสร้างวงกลมมาก่อน หนึ่งวง แล้วใช้คำสั่ง Copy เพื่อ Copy วงกลมเทคนิดอยู่ที่ตอนลากลงมาเราต้องกด F8 เพื่ือให้สามารถลากวัตถุในแนวตั้งฉากได้แนวเส้น ตรงกันพอดีนะครับ ได้ระยะก็วางวงกลมลงไปครับ เป็นขั้วไฟขั้วบนและขั้วล่างของหน้าคอนแทก ครับ

        เขียนลากเส้นตรงเขียนจากจุดตรงกลางวงกลมแล้วลากมุมเอียงให้ทำมุม 60 องศา  นะครับจะได้รูปที่สวยงามและมาตรฐานครับ และตัดเส้นด้วยใช้คำสั่ง Trim เพื่อตัดเส้นในวงกลมออกครับ หลังจากนั้นทำการใช้คำสั่ง Copy แล้ว Copy ให้ได้ 3 หน้าคอนแทกสำหรับไฟ 3 เฟส ถ้าต้องการหน้าคอนแทกช่วยก็เพิ่มไปนะครับ
        หลังจากนั้นสร้างเส้นควบคุมการสั่งงานของคอนแทก  ที่เส้นของหน้าคอนแทก สร้างขีดจาก จุดกลางของเส้นจากขวาไปซ้าย ตามรูปแล้วสร้างสี่เหลี่ยมคอย์แม่เหล็กไฟฟ้าขนาด ยาว 2 หน่วย กว้าง 1 หน่วยนะครับ


          หลังจากนั้นก็เป็นการเขียนอักษรกำกับขั้วต่างๆ ของแมกนีติกส์ไป ที่คำสั่ง
MTEXT แล้วลากเมาส์ที่บริเวณที่เราต้องการเขียนอักษรถ้ายากก็ไปที่ว่างๆก่อนแล้ว ค่อย Move เข้ามาก็ได้นะง่ายกว่า
          หลังจากนั้นก็ค่อย Copy ข้อความแล้วเข้าไปแก้ใช้คำสั่ง Scale ถ้าต้องการเพิ่มหรือลดขนาดข้อความ เราสามารถเปลี่ยนทั้งเส้น และตัวอักษรเพื่อแยกประเภทของเส้นและทำให้มองง่ายขึ้นนะครับ      วันนี้ได้ละ แบบแมกนีติกส์ที่เราสามารถสร้างมาง่ายๆ เสร็จแล้วก็นำไปทำ block โดยพิพม์คำสั่ง block แล้วตั้งชื่อเช่น  Contractor เก็บไว้ใช้ได้เลยง่ายไหมละครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น