วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

การเขียนแบบไฟฟ้า

การเขียนแบบไฟฟ้า

      การเขียนแบบมีมาตรฐานหลายอย่างเช่น มอก. ISO , AISI  สามาหาข้อมูลที่ วสท. ได้แต่ข้อมูลโดยมากจะกล่าวถึงการเขียนแบบงานเครื่องกล มากกว่าแต่สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้
  ในการเขียนแบบงานไฟฟ้า ต้องทำงานรวมกับฝ่ายงานโครงสร้างที่แบบที่เป็นพื้นที่แต่ละชั้นแต่ละส่วน จากนั้นนำแบบต้นทางมาวางระบบงานไฟฟ้า
   1. ไฟฟ้ากำลัง
   2. ไฟฟ้าแสงสว่าง
   3. ไฟฟ้าระบบสื่อสาร

     ไฟฟ้ากำลังจะออกแบบมาจากความต้องการการใช้ไฟฟ้าของอาคารทั้งหมดเพื่อนำมาจ่ายทั้งอาคาร การออกแบบต้องวางระบบการป้องกันและไฟฟ้าสำรองที่เหมาะสมและประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างติดตั้ง
     ไฟฟ้าแสงสว่างจะออกแบบตามมาตรฐานไฟฟ้าส่องสว่างซึ่งมีมาตรฐานกำหมดความสว่างแต่ละส่วนของอาคารขั้นต่ำไว้แล้ว ส่วนในเรื่องงานออกแบบเพื่อความสวยงามนั้นจะมีการออกแบบอีกส่วนที่เป็นงานของวิศวกรรมส่องสว่างจะออกแบบออกมารวมกันกับทางผู้ออกแบบที่ต้องการมุมมองของแสงและสีของแสงเพื่อความสวยงาม
     ไฟฟ้าสื่อสาร รวมทุกระบบที่นอกเหนือจากข้างต้น เช่น โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ

 การเริ่มต้นการเขียนแบบ เริ่มจากส่วนงานย่อยๆ เพื่อคำนวนมาภาระโหลดที่ต้องการ
ในการเขียนแบบในปัจจุบันจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนโดยผม ขอเสนอโปรแกรม Auto Cad ที่รู้จักกันดีและใช้งานมากที่สุดครับ 
     สำหรับวิศวกรไฟฟ้าหลายคนที่ไม่สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนแบบไฟฟ้าได้ ก็ต้องพยายามฝึกหัดเขียนและใช้งานให้คล่อง  ปัญหามักเริ่มจากการที่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรที่จะเขียนแบบเราจึงควรศึกษาการเขียนจากหนังสือเขียนแบบทั่วๆไปก่อน แล้วไปศึกษางานออกแบบระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าสื่อสาร ที่แต่ละแบบมีสัญญาลักษณ์ทั้งเหมือนและต่างกันออกไป
    สำหรับผู้เริ่มต้นฝึกเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ที่ง่ายที่สุดน่าจะเป็นระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่สามารถคำนวนและจัดวางตำแหน่งและระบุจำนวนโคมไฟลงในแบบได้เลย  การระบุสัญญาลักษณ์และอุปกรณ์ก็สามารถสร้างและเขียนแสดงไว้ในตารางสัญลักษณ์อุปกรณ์ไว้ได้
  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น