วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

หลอดไฟแสดงสถานะหน้าตู้ควบคุม (STATUS LAMPS หรือ PILOT LAMPS)

หลอดไฟแสดงสถานะหน้าตู้ควบคุม (STATUS LAMPS หรือ PILOT LAMPS)


หลอดไฟแสดงสถานะหน้าตู้ควบคุม (STATUS LAMPS)

     หลอดไฟแสดงสถานะหน้าตู้ควบคุม (STATUS LAMPS หรือ PILOT LAMPS)
 เราน่าจะเคยใช้งานหลอดไฟแสดงสถานะมาบ้างแล้ว จะเห็นว่าที่น่าตู้ควบคุมนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี สถานะบอกให้ผู้ใช้งานระบบทราบการทำงานของระบบ ดังนั้นอุปกรณ์ที่บอกสถานะที่น่าสนใจวันนี้ คือ  STATUS LAMPS หรือ PILOT LAMPS ที่ปัจจุบันมีให้เลือกใช้มากมายหลายแบบ การนำไปใช้ก็แค่เลือกพิกัดแรงดันและพิกัดกระแสที่จะเลือกใช้เท่านั้น สถานะที่ใช้ในทั่วๆไป เช่น แสดงการทำงาน , การหยุดทำงาน ,การเกิด Alram ,การเกิด Over load , การเปิด หรือ ปิด ระบบ, ไฟแสดงเฟสระบบไฟฟ้า,และอื่นๆ
        การเลือกสีมีการกำหนดใช้งานโดยทั่วไป
1.สีเขียว เป็น การทำงาน

2.สีแดง เป็น การหยุดทำงาน
3.สีเหลืองหรือส้ม เป็น การแจ้งสัญาณเตือนความผิดพลาด
4.สีขาว เป็น ไฟ 3 เฟส R S T
   จากข้างเป็นการเลือกใช้สีของ PILOT LAMPS เบื้องต้นแต่ทังนี้จะมีการกำหนดการเลือกช้สี ตามโครงการ แต่ละที่ ก็ได้เช่น การกำหนดเป็นมาตรฐานของโรงแรม ก. เป็นต้น
   ไฟแสดงสถานะ มีประโยชน์ในการวินิสัยอาการผิดปกติของระบบ การเฝ้าระวังระบบ กระบวนการผลิต และการตรวจซ่อมระบบ ทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยหรือไม่เกิดเลย ช่างผู้สังเกตการณ์เป็นผู้ดูแลระบบก็สามารถแก้ไขปัหาได้ง่าย

1 ความคิดเห็น:

  1. อยากรู้หลัการทำงานของหลอดไฟแสดงสถานะ dc จะนำไปใช้ประกอบเอกสาร ค้นเท่าไหร่ก็ไม่เจอ รบกวนช่วยด้วยนะครับ

    ตอบลบ