วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

POWER SUPLY และการเลือกใช้ POWER SUPLY ในงานควบคุมไฟฟ้า

POWER SUPLY และการเลือกใช้ POWER SUPLY  ในงานควบคุมไฟฟ้า


       จากรูป เป็นข้อเงื่อนไขที่ผู้ออกแบบวงจรต้องเจอแน่นอน เป็นเงื่อนไขการหาอุปกรณ์มาจ่ายกำลังไฟในวงจรที่จะออกแบบ POWER SUPLY และการเลือกใช้ POWER SUPLY  ในงานควบคุมไฟฟ้า จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ออกแบบระบบควบคุมต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจ ตลอดจนรู้จักอุปกรณ์แต่ละ ชนิด แต่ละแบบ ข้อดี ข้อเสีย คุณภาพ ประสิทธิภาพ และสุดท้ายคือราคา โดย POWER SUPPLY มีตั้งแต่แบบ ง่ายๆ เป็นวงจร วงจรเรียงกระแสด้วยเพาเวอร์ไดโอด (Rectifier circuit with Power diode)
 

หรือเลือกเป็น สวิทช์ชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (Switching Power Supply) ที่แปลงไฟกระแสสลับไปเป็นกระแสตรง AC TO DC  ซึ่งมีหลากหลายในท้องตลาด 


        หรืออุปกรณ์พวก อินเวอร์เตอร์ DC TO DC  หรือ ชาร์จเจอร์  อุปกรณ์ชาร์จประจุไฟฟ้าเข้าไปเก็บที่แบตเตอร์รี่ 
        เราควรมีข้อมูลศึกษาแต่ละอุปกรณ์ที่ จะใช้ แต่ทั้งนี้ส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์ จ่ายกำลังไฟฟ้ามักเป็นตัวเลือกทีหลังเพราะเราต้องเลือกเมนอุปกรณ์ในตู้ควบคุมหลักๆก่อนแล้วจึงมาดูว่าแต่ตัวใช้กำลังไฟฟ้าที่ต้องการเป็นแบบไหนอย่างไรอีกทีครับ   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น