วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ตู้ควบคุมไฟฟ้า (Cabinet) และการเลือกใช้ตู้ควบคุมไฟฟ้า

 ตู้ควบคุมไฟฟ้า (Cabinet)

          ตู้ควบคุมงานไฟฟ้าส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นดังนี้
1.ตู้ธรรมดา ใช้ภายในอาคาร
2.ตู้กันน้ำ  ใช้ภายในอาคารหรือนอกอาคาร
3.ตู้กันน้ำฝา 2 ชั้น  ใช้ภายในอาคารหรือนอกอาคาร
4.ตู้กันน้ำฝา 2 ชั้นมีกระจก ใช้ภายในอาคารหรือนอกอาคาร
      การเลือใช้ตู้แบบกันน้ำ มีระดับการป้องกันที่เรียกกันว่า IP โดยมีรายละเอียดในมาตรฐาน IEC60529 (JIS C 0920)
      IP คือสัญลักษณ์ที่แสดงระดับของโครงสร้างการป้องกันของตู้อุปกรณ์ตามที่ถูกกำหนดโดยมาตรฐานของ IEC  คุณสามารถหาข้อมูลได้ทั่วไปจากผู้ผลิต ทั้งนี้ขึ้นอยู้กับการนำไปใช้งานและข้อกำหนดต่างๆ ที่ต้องใช้
    ตู้ควบคุมยังแบ่งตามวัสดุที่นำมาทำตู้ได้เป็น
1.ตู้เหล็กธรรมดา
2.ตู้เหล็กชุบกัลวาไนท์
3.ตู้แสตนเลส
4.ตู้พลาสติก
  จากข้างต้น เป็นการแบ่งแยกตามชนิดวสดุของตู้ที่มาผลิตโดยทั่วไปถ้าเป็นโลหะ เราต้องระบุเรื่อง ความหนา และ สีที่ใช้ด้วยในการสั่งซื้อ ในท้องตลาดเราสามารถหาตู้ดังกล่าวมาได้โดยทั่วจะผลิตมาเปน ขนาด กว้าง ยาว และลึก ที่เป็น "ตู้แบบมาตรฐาน" ของแต่ละยี่ห้อ กรณีที่เราต้องการขนาดที่ต่างออกไป เราต้องเรียกว่า "ตู้สั่งทำตามแบบ"    ที่ราคามีกจะสูงกว่าละขึ้นอยู่กับทั้ขนาดและความ ยาก ง่าย ที่ต้องผลิต และมีระยะเวลาในการสั่งทำ การเขียนแบบตู้ควบคุมส่งให้ผู้ผลิตต้องมีรายระเอียดครบถ้วน เพื่อไม่ให้ผิดพลาดในการทำตู้ออกมาตามที่เราต้องการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น