วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตู้ไฟฟ้าชั่วคร่าว (Temporary Electrical Cabinet)

ตู้ไฟฟ้าชั่วคร่าว (Temporary Electrical Cabinet)

     ตู้ไฟฟ้าชั่วคร่าว (Temporary Electrical Cabinet)
         ในงานก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้าย่อมมีงานไฟฟ้าชั่วคร่าวที่ต้องใช้ระหว่างทำการก่อสร้าง มาตรฐานคสามปลอดภัยในตู้ไฟฟ้าชั่วคร่าวต้องคำนึงถึงให้มากเพราะในงานก่อสร้างเองโอกาสเกิดอุบัติเหตุและอันตรายจะมีสูงหากไม่ให้ความสำคัญ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ส่วนงานไฟฟ้าและเจ้าหน้าความปลอดภัยในการทำงานมักจะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เช่นกำหนดให้ใช้ตู้ไฟฟ้าชั่คร่าวที่มีคุณภาพ กันน้ำ กันฝน เป็นพาวเวอร์ปลั้กขนาดใหญ่ที่มีความทนทานและปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที่ใช้งานในโครงการต้องเป็นแบบพาวเวอร์ปลั้ก ทั้งหมดมีระบบป้องกันทางไฟ้เพิ่มเติ่ม เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น