วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กระแสในวงจรเริ่มเดินแบบสตาร์ท STAR - DELTA และสมการ

กระแสในวงจรเริ่มเดินแบบสตาร์ท STAR - DELTA และสมการ


                กระแสในวงจรเริ่มเดินแบบสตาร์ท STAR - DELTA และสมการ ข้างต้นอธอบายถึงการที่เราจ่ายไฟ 380VAC เข้าในวงจรตอนเริ่มเดินแบบ STAR หรือแบบ Y นั้นกระแสจะเท่ากับ กระแสโหลดปกติหารด้วย 1.732  , กระแสทำงานปกติคือเมื่อต่อแบบ Delta นั้นเอง เพราะฉนั้นถ้าเรามีมอเตอร์ในมือสักตัว ที่บอกระดับแรงดันไฟฟ้าที่ป้ายมา และสามารถต่อเริ่มเดินแบบ STAR - DELTA เราสามารถคำนวนแบบประมาณได้จาก เอากระแสที่ป้ายหารด้วย 1.732 ก็จะเป็นกระแสเริ่มเดินที่ขณะต่อแบบ Y นั้นเองครับ แต่เมื่อมอเตอร์เริ่มเดินไปแล้วและวงจรการสั่งงานให้เปลี่ยนไปเป็นการต่อแบบ Delta ก็จะมีกระแสที่เป็นกระแสปกติครับ
               นอกจากการเริ่มเดินแบบสตาร์ท STAR - DELTA แล้วยังมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อีกนะครับ เช่น Soft start , Inverter  เป็นต้นที่มีจุดประสงค์ลดกระแสขณะเริ่มเดินเหมือนกันครับแต่การเริ่มเดินแบบสตาร์ท STAR - DELTA มีต้นทุนราคาถูกที่สุดครับ การแก้ไขเมื่อเสียหายก็ง่าย นั้นละข้อดีของมัน

................................................................................................................
         The current into cycle started STAR - DELTA North  and the above equation to the 380VAC power supply  to the circuit to start a "STAR" or "Y" is equal to the flow. The normal load divided by 1.732, the operation itself was on a Delta Therefore, if we have a built-in motor. The voltage levels on the label. And to start a "STAR - DELTA" , we can calculate an estimate of.
          In addition to starting  "STAR - DELTA"  there are other electronic devices again, such as Soft Start , Inverter , etc., that are intended to reduce the current to walk the same, but starting  "STAR - DELTA"  cost prices. most  when damaged, it is easy to fix. That's the advantage of it.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น