วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วงจรควบคุมการเริ่มเดินแบบ STAR-DELTA และการทำงานของวงจรควบคุม / Control circuit start-up and operation of the STAR-DELTA circuit.

วงจรควบคุมการเริ่มเดินแบบ STAR-DELTA และการทำงานของวงจรควบคุม

Control circuit start-up and operation of the STAR-DELTA circuit.

จากรูป เป็นวงจรควบคุมสั่งงานแมกนีติกส์ จ่ายไฟปั้มแบบเริ่มเดิน สตารท์ STAR-DELTA
K1 เป็นเมนจ่ายไฟปั้ม เริ่มเดินช่วงแรกทำงานพร้อมแมกเนติกส์ K2 เป็นชุดที่ต่อวงจรกำลังแบบ STAR เมื่อไฟจ่ายเข้า T1 จะเริ่มนับเวลา8-15 วินาที T1 จะตัดไฟจ่าย K2 ไปจ่ายคอยล์ แมก K3 ซึ่งต่อวงจรกำลังเป็น DELTA  ส่วน T1 24 Hr  นาฬิกาตั้งเวลาแบบ 24 ชั่วโมงสั่งงานให้ปั้มทำงานในช่วงเวลาที่ต้องการ เช่น ทำงาน 8.00 น. ถึง 18.00 น เป็นต้น       ตัวอย่างวงจรกำลังเทียบกับวงจรควบคุมข้างบน เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นและแสดงการทำงานได้ถูกต้อง การทำงานวงจรถึงไม่ยุ่งยากแต่ก็มีหลายๆคนไม่เข้าใจการทำงานแบบเป็นลำดับขั้น การศึกษาการทำงานให้เข้าใจก็จะทำให้สามารถอธิบายหรือปรับปรุงวงจรที่ดีขึ้นและทำงานได้ตามข้อเงื่อนไขต่างๆ ที่ต้องการออกแบบได้ทุกกรณี 
............................................................................................................................................................

Command from the control to circuit magnetic contactor. Start the pump power Start's "STAR-DELTA". K1 is the main power supply go to the pump. From the early work with magnetic contactor circuits are connected in series, K2 is called "STAR" type on power from T1 and  after the 8-15 time to cut  line power to coil K2 and switching to coil K3  is the "DELTA" type. Timer 24-hour type operation to pump at work, such as the 8.00 pm to 18.00, etc.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น