วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สวิตต์ควบคุมด้วยแสง (Opto-Isolator)

สวิตต์ควบคุมด้วยแสง (Opto-Isolator)

      อุปกรณ์สวิตต์ควบคุมด้วยแสง (Opto-Isolator) หรือที่เรียกว่าออปโต้คัปเปลอร์ (Opto-Coupler) เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบควบคุมไฟฟ้า โดยใช้หลักการ กระแสต่ำควบคุมกระแสสูง และแรงดันไฟฟ้าต่ำควบคุมแรงดันไฟฟ้าสูง จากแนวคิดนี้เราสามารถนำไปออกแบบวงจรควบคุม อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องกลได้ โดยข้อดีที่สำคัญของ ออปโต้คัปเปลอร์ (Opto-Coupler)นี้ คือ กราวน์แยกออกจากกันทำให้ไม่มีการรบกวนกันทั้งสองฝั่งที่ต้องการความมีเสถียรของการควบคุมหรือใช้กับความถี่ต่างๆ ที่ต้องการควบคุมได้แม่นยำ  จากรูปเป็นตัวอย่างการใช้ควบคุมจากไฟ 5 V และใช้หลักการ กระแสไฟต่ำควบคุมกระแสสูงที่ IC นั้นเอง
      Optical switch equipment. (Opto-Isolator), or called Opto-Coupler can be applied in the design of electrical control. The main target. Low flows and high flows. Low voltage and high voltage. Of this concept is to design the control circuit. Electrical or mechanical. The key advantages of All the words in s Cup. (Opto-Coupler) is separated from the background without interfering with each other and to the stability of the control or use with different frequencies. To control precisely. The use of a 5 V power supply and control principles. Low voltage, high current driver IC itself.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น