วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การออกแบบตู้ MDB (Main Distribution Board)

                                   การออกแบบตู้ MDB


   การออกแบบตู้ MDB  (Main Distribution Board)
      ในการออกแบบ Main Distribution Board ต้องคำนึงถึงอุปกรณ์ และขนาด กระแสลัดวงจรที่จะให้สามารถรับได้กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยเพื่อความปลอดภัยในตัวอาคารเองด้วย
      ฟังก์ชั่นที่จะใส่เข้าไปคำนึงถึงข้อ มาตรฐานที่ต้องติดตั้งเป็นอย่างน้อย โดยอ้างอิงมาตรฐาน วสท. เป็นอย่างน้อย การส่งตู้ทดสอบ TEST ระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยต่างๆ สำหรับตู้ที่ติดตั้งในสถานที่อันตรายต้องมีมาตรฐานการป้องกันการระเบิดทั้งตู้และอุปกรณ์ที่เลือกใช้เช่นกัน
      ตำแหน่งติดตั้งตู้ MDB ทั่วไปมักอย่ชั้นล่างของอาคารเนื่องจากน้ำหนักที่มีมากและมีขนาดใหญ่   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น