วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตัวอย่างแบบการวาง LAYOUT โครงสร้าง ลิฟต์ขนของขนาดเล็ก

ตัวอย่างแบบการวาง LAYOUT โครงสร้าง ลิฟต์ขนของขนาดเล็ก    แบบข้างต้นเป็นแบบตัวอย่างการเขียนแบบระบุขนาดเพื่อให้ทางหน้างานวางขนาดกำหนดระเอียดส่วนอืื่่นๆต่อได้ เมื่อเราร่างแบบจากคู่มือและรุ่น ขนาด สัดส่วนให้ตรงกับรุ่นติดตั้งเพื่อเจาะจง ลงไปตามขนาดจริง ที่ติดตั้งจริง
   หลังจากนั้นเมื่อส่งแบบให้ทางงานโครงสร้างแล้ว งานต่อไปคืองานวางแผนงาน การเข้าทำเนินงานต่างๆ กำหนดระยะเวลาช่วงการทำงานเพื่อ ส่งหน้างานประสานงานโครงสร้างทำงานไปพร้อมกันและสัมพันธ์กัน
   มาดูส่วนงานที่เราต้องทำสำหรับผู้ออกแบบในงานไฟฟ้าครับ งานที่เราต้องดูแลในส่วนไฟฟ้านั้นมีตั้งแต่งานเดินสายไฟกำลัง สายไฟควบคุม สายอ่อนใต้ท้องลิฟต์ การติดตั้งตู้ควบคุม การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม สุดท้ายคือการ TEST RUN  ระบบให้สามารถวิ่งได้ตามเป้าที่วางไว้และที่ลูกค้าต้องการ
  ในส่วนของแบบวงจรการเดินสายลิฟต์นั้น ค่อนข้างซับซ้อน ยุ้งยาก ในการดูแบบและทำความเข้าใจสักหน่อย จำเป็นต้องมีการฝึกอ่านและประสบการณ์ในการทำงานสายตรงกับวงการนี้อยู่บ้างจึงจะบอกได้ เป็นลักษณธงานเฉพาะ เพราะแต่ละ ยี่ห้อ มักมีจุดที่สามารถบอกกำกับในแบบและไม่บอกกำกับมา ดังนั้นผู้รับมอบงานที่ไม่ทราบในรายการของแบบดังกล่าวมักไม่ได้ รับส่งมอบไว้เพราะส่วนนี้จะเป็น กลยุทธ์การให้ บริการของบริษัทลิฟต์ ในภายหลังสำหรับงานซ่อม และบริการ ดังนั้น
   สำหรับ งานลิฟต์เข้าไปสอบถามข้อมูลที่ " สมาคมลิตต์แห่งประเทศไทย " ได้นะครับที่ http://www.thailandlift.org  มีข้อมูลดีๆมากมายให้ผู้ที่สนใจงานด้านนี้เขาไปหาความรู้ สำหรับเรานักออกแบบระบบควบคุมนั้น อาจจะมีโอกาศได้สำผัสการควบคุมระดับสูงที่ยากนี้ได้ เพราะเป็นการทำงานสัมพันธ์ แบบ Mechanic กับ Control electronicไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น