วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การสั่งงานมอเตอร์ด้วย อินเวอร์เตอร์(INVERTOR)

การสั่งงานมอเตอร์ด้วย อินเวอร์เตอร์(INVERTOR)

   รูป ผังการสั่งงานมอเตอร์ด้วย อินเวอร์เตอร์(INVERTOR) เบื้องต้น สามารถนำไปอธิบายการทำงานและสั่งงานส่วนต่างๆได้ เราจึงควรศึกษาการสั่งงานต่างๆที่ อินเวอร์เตอร์  สามารถทำได้ ซึ่งสอบถามได้จากผู้จำหน่าย เพราะแต่ละรุ่น จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไป เลือกใช้ให้เหมาะกับงานและระดับราคาที่สามารถเลือกซื้อได้
  จากรูปเป็นตัวอย่างการควบคุมมอเตอร์ที่เรานำเอาตัวนับรอบมอเตอร์มาเป็นจุดประสงค์หลักในการออกแแบบ เพื่อต้องการความเร็วรอบที่ถูกต้อง แม้มอเตอร์จะมีภาระโหลดเปลี่ยนไปนั้นเองครับ ตัวอย่างที่นำมาใช้เช่น รางสั่งวัตถุดิบ รางบรรจุภัณฑ์ มอเตอร์กวนในรายผลิตที่ต้องการความหนึดคงที่ เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น