วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ผังวงจรการควบคุมลิฟต์เบื้องต้น

ผังวงจรการควบคุมลิฟต์เบื้องต้น


   จากผังการควบคุมลิฟต์เบื้องต้น เป็นแบบร่างที่ทำให้เราพอจำเข้าใจระบบการควบคุมในเบื้องต้น ก่อนการออกแบบวงจรการควบคุมลิฟต์ได้ เพราะการออกแบบข้อเงื่อนไขการทำงานจำเป็นต้องทราบข้ั้นตอนการทำงาน อุปกรณ์ที่มีในระบบ ระดับการป้องกันอันตราย ระบบสำรอง จึงนำทั้งหมดไปกำหนดตู้ควบคุม ฟังชั่นก์ต่างๆของตู้ควบคุมอุปกรณ์ในตู้ที่จะมีใช้งาน ให้ตรงกับที่ลูกค้าต้องการ
   ทั้งนี้ในการออกแบบมักจะเป็นกับทาง บริษัทที่มีความชำนาญงานเป็นเฉพาะทางเป็นพิเศษ เพราะระบบความปลอดภัยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับงานลิฟต์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น