วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สวิตต์ที่ใช้ควบคุมมอเตอร์แบบต่างๆ

สวิตต์ที่ใช้ควบคุมมอเตอร์แบบต่างๆ มีหลากหลายจะยกตัวอย่างดังต่อไปนี้


    สวิตช์ปุ่มกด (Push Button Switch) , สวิตช์จำกัดระยะ (Limit switch) , สวิตซ์ควบคุมแรงดัน (Preessure Switch)  , สวิตช์ควบคุมการไหล (Flow switch)  , สวิตช์เลือกการทำงาน (Selector switch )  ,  สวิตช์โยก (drum switch)  

      การศึกษาการทำงาน ข้อจำกัดการทำงาน เงื่อนไขการใช้งาน รูปแบบที่ใช้งาน ชนิดของต่างละแบบที่นิยมใช้กัน ของสวิตต์ต่างละแบบมีความสำคัญอย่างยิ่งในงานออกแบบควบคุมหากไม่เข้าใจจะไม่สามารถออกแบบปรับใช้งานให้ได้ดี ได้เหมาะสมถูกต้องนั้นยากมาก 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น