วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การเริ่มเดินโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออินเวอร์เตอร์

การเริ่มเดินโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออินเวอร์เตอร์

To start moter using electronic devices

     การเริ่มเดินโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออินเวอร์เตอร์  เพื่อลดกระแสเริ่มเดินของมอเตอร์ โดยให้กระแสที่จ่ายไปมอเตอร์ถูกควบคุมการจ่ายกำลังไฟฟ้าจากการควบคุมของอุปกรณ์กึ่งตัวนำอิเล็กทรอนิกส์ โดยปัจจุบันมีให้เลือกมากมายหลากหลายยี่ห้อและการใช้งานง่ายขึ้น มีฟังชั่นการสั่งงานที่มีให้เลือกหลายแบบให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่จะให้มอเตอร์ควบคุมทั้งกระแส ความถี่ แรงบิด และความเร็ว  เราสามาถสอบถามทางผู้จำหน่ายเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่จำเป็น ระดับราคาที่เหมาะสม ฟังชั่นที่จำเป็นและอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ Option ต่างๆตามลักษณะการนำไปควบคุม มาตรฐานและผู้ผลิตที่เชื่อถือได้เป็นที่ยอมรับในท้องตลาดและวงการอุตสาหกรรม เพราะราคาจะเป็นตัวที่ต้องนำมาคัดสินใจเป็นหลัก เพราะราคายังสูงอยู่เมื่อเทียบกับวิธีการอื่นๆครับ
 .............................................................................................................................
    To start moter using electronic devices. Or inverter. To reduce the starting current of the motor. The power supply to the motor is controlled from the control of the power semiconductor electronics. Currently, there are plenty to choose from a variety of brands and easier to use. The function commands are available in various designs to suit the job is to control both the frequency to the motor torque and speed, we can ask the vendor if selected to suit the work required. The price is right. Essential functions and is equipped with Option according to the control. Standard and accepted as a reliable manufacturer of commercial and industrial. The price will be required for the decision is. The price is high compared to other approaches it.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น