วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตัวอย่างสัญลักษณ์ เขียนแบบไฟฟ้า

ตัวอย่างสัญลักษณ์ เขียนแบบไฟฟ้า

An example of the symbol. 

 

     จาก ตัวอย่างสัญญาลักษณ์ เขียนแบบไฟฟ้า เราสามารถดูจาก มาตรฐาน DIN ,JIS ,TIS และสามารถสร้างและกำหนดขึ้นมาใหม่แต่ต้องมีตารางแจ้ง สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าในแบบเพื่อใช้ตรวจสอบในแบบที่เขียนและอ้างอิงได้ ดังนั้นการกำหนดตารางแจ้งสัญลักษณ์ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องมีระบุไว้ในแบบ

.. ..........................................................................................................................

     An example of the symbol. 

An example of the symbol. Drawing power diagram. We can see from the standard DIN, JIS, TIS, or can create and set up, but you need have a table. Electrical symbols in order to determine in a written reference. Thus, the symbol table information. It is important to be list in the work for electrician.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น