วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555

        งานควบคุมทางไฟฟ้ามีการออกแบบมากมายขึ้นอยู่กับการใช้งาน ความชำนาญและความถนัดของแต่ละคน ผู้ออกแบบต้องออกแบบเป็นประจำ ออกแบบบ่อยเพื่อให้เกิดความชำนาญเมื่อมีปัญหาไหม่ๆ จะคิดและแก้ไขระบบการควบคุมให้ได้ตรงกับเงื่อนไขการควบคุมระบบงาน กระบวนการทำงานที่ได้ออกแบบไว้ การออกแบบระบบควบคุมไฟฟ้ามักจะออกแบบให้สัมพันธ์กับระบบงานที่จะควบคุมตามขอ้กำหนดเงื่อนไขภายใต่ข้อจำกัดต่างๆของอุปกรณ์ พื้นที่ และอื่นๆ ที่จำเป็นต้องเอามาเป็นปัจจัยในการออกแบบวงจรการควบคุมงานไฟฟ้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น