วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตัวอย่างวงจรใช้ 3 ขาควบคุมแจ้งสัญญาณ ALARM

ตัวอย่างวงจรใช้ 3 ขาควบคุมแจ้งสัญญาณ ALARM (The level circuit is uses a 3 electrode to control the water level )


       รูปตัวอย่างวงจรใช้ 3 ขาควบคุมแจ้งสัญญาณ ALARM ระดับน้ำแห้ง (RUN DRY) และระดับน้ำสูงเกิน (OVER LEVEL) ทั้ง 2 ตัวใช้เพื่อป้องกันปั้มน้ำเสียหาย จากน้ำแห้ง และน้ำระดับสูงล้นท่วมเสียหาย เรามาสารถออกแบบนำไปประยุกต์ใช้งานในรูปแบบอื่นๆที่ต้องการได้ ฝึกออกแบบเป็นประจำให้สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้อย่างรวดเร็วนะครับ
..........................................................................................................................
         The level circuit is uses a 3 electrode to control the water level ALARM (RUN DRY) and the water level is too high (OVER LEVEL) and the second pump is used to prevent water damage and flood damage flood water level. We have designed a number of applications in other forms required. Training is designed to quickly modify it.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น