วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ออกแบบควบคุมการทำงานปั้มสูบน้ำ

ออกแบบควบคุมการทำงานปั้มสูบน้ำ

                 จากรูปเป็นการออกแบบการควบคุมปั้มสูบน้ำดิบจากถังพักใช้ลูกลอยเป็นตัวตรวจจับระดับน้ำสูบน้ำไปยังถังเก็บพักน้ำและมีปั้มอีกตัวเป็นปั้มแรงดันตรวจสอบการใช้งานของระบบหากเปิกก็อกน้ำแรงดันตกก็จะทำงาน

วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ตัวอย่างการควบคุมไฟ LED แบบสี RGB ด้วย SSR (SOLID STATE RELAY)

ตัวอย่างการควบคุมไฟ LED แบบสี RGB ด้วย SSR (SOLID STATE RELAY)

             ตัวอย่างการควบคุมไฟ LED แบบสี RGB ด้วย SSR (SOLID STATE RELAY)
     ประโยชน์จากการใช้ SSR คือการควบคุมจากอุปกรณ์ส่งสัญญาณกระแสต่ำๆ ไปควบคุมอุปกรณืที่มีกำลังไฟสูง กระแสสูงกว่า SSR ถือว่าเป็นตัวช่วยที่น่าสนใจเพราะความน่าไว้ใจเกินร้อยแถมมีความทนทานอย่างดี มีให้เลือกหลาย ย่ายการทำงาน ทั่ง AC to DC  , DC to DC , AC to AC , DC to AC และกระแสขับโหลดที่ 3,5,10,20,25 Amp.

การเชื่อมสัญญาณควบคุมของอาคาร (BAS) ไปควบคุมตู้ควบคุมระบบย่อย

การเชื่อมสัญญาณควบคุมของอาคาร (BAS) ไปควบคุมตู้ควบคุมระบบย่อย
       การเชื่อมสัญญาณควบคุมของอาคาร (BAS) ไปควบคุมตู้ควบคุมระบบย่อย
          ใช้การควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ผ่านสาย data link กำหนดค่าตัวรับคล้ายๆเลขที่บ้านเพื่อใช้รับคำสั่งและส่งแสดงผลกลับไปโชว์ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ จากรูปข้างบนรีเลย์เป็นเอาท์ที่ออกจาก BAS สั่งตู้ให้ทำงาน ส่วน หน้าคอนแทคทั้งหลายเป็น ดิจิตอลอินพุทส่งกลับเข้าไปแสดงผลการทำงานและสัญญาณการทำงานมีปัญหาไปแจ้งให้ห้องควบคุมทราบ

การควบคุมระดับความแรงปั้มโดยการควบคุมความเร็วมอเตอร์ของปั้มน้ำ                การควบคุมระดับความแรงปั้มโดยการควบคุมความเร็วมอเตอร์ของปั้มน้ำ

      

จากรูปตัวอย่างการต่อควบคุมปั้มแบบดิจิตอลอินพุท เข้าอินเวอร์เตอร์    คำสั่งหมุนขวาอย่างเดียวเพราะเป็นปั้มน้ำ ไม่มีกลับทางหมุนสั่งเป็น ไปรนารีโค้ต ความเร็วที่ 1 -7 ได้ 7 ความเร็วคำสั่งสั่งปั้มทำงาน fvr ค้างรอความเร็วเข้ามาพร้อมใช้ไดโอดไปจ่ายคำสั่งให้ปั้มทำงาน จากวงจรแบ่งเป็น สองโหมดๆ ออโต้ และจากสวิตต์ แมนนัวส์ เพื่อใช้เวลาตรวจสอบ ปรับตั้งความแรงปั้ม  ในการควบคุมระบบที่ต้องการปรับความแรงของปั้ม