วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การออกแบบวงจรควบคุมงาน น้ำพุดนตรี "Water entertainment" (Design of controlled musical fountain) "Water entertainment" 5

การออกแบบวงจรควบคุมงาน น้ำพุดนตรี "Water entertainment" (Design of controlled musical fountain) "Water entertainment" 5
     เมื่อออกแบบการ ตรวจสอบปัญหาและอุปสรรคในการติดตั้งจำเป็นมากในการออกแบบเพราะหน้างานอาจต้องแก้ไข ปัญหาตลอดเพื่อให้งานสำเร็จในท้ายที่สุด       การตรวจสอบอุปกรณ์ Cattalog ต่างๆ ต้องอ่านให้ละเอียดเพื่อนั้นมาประกอบกันให้ระบบถูกจัดเตรียมไว้อย่างลงตัวการแก้ไขควรแก้ไขตั้งแต่ ลำดับการออกแบบ เพื่อให้ช่างทำงานต่อท่อติดตั้งปั้ม ระบบน้ำพุได้อย่างถูกต้องเพราะน้ำพุต้องดูเรื่องการต่อท่อเป็นสำคัญเพื่อควบคุมแรงดันไม่ให้แตกต่างกันมากจนทำให้ระดับความสูงไม่เท่ากัน

      02-653-0438-9 บริษัท ส.นภา  ครับ เบอร์ใหม่ย้ายไปอยู่ นานา ครับ
อาคาร Two Pacific Place ,142 sukumvit road Klongtoey Bangkok 10110 Thailand

การออกแบบวงจรควบคุมงาน น้ำพุดนตรี "Water entertainment" (Design of controlled musical fountain) "Water entertainment" 4

การออกแบบวงจรควบคุมงาน น้ำพุดนตรี "Water entertainment" (Design of controlled musical fountain) "Water entertainment" 4
     หลังออแบบเพื่อสวยงามแล้ว ขั้นตอนการออกแบบงานระบบก็มีความสำคัญ เนื่องจากการวางระบบกับงานพื้นโครงสร้างนั้นมักจะมีข้อจำกัดหลายประการ เช่นน้ำหนักพื้น การเทคานขว้างรบบน้ำ ระยะการจัดวางหัวหัวพุที่ไปติดงานโครงสร้างเช่น คานเหล็ก กำแพง การออกแบบจึงจำเป็นต้องร่วมพูดคุยชี้แจงกันระหว่างงานระบบ กับผูกออกแบบงานโครงสร้างเพื่อสรุปงานดำเนินต่อไปได้เพราะต้องคำนึกถึงเรื่องพื้นกระเบื้อง ลวดลายต่างๆด้วย
รูปประเมินการจัดวาง เพื่อหลบโครงสร้าง


      02-653-0438-9 บริษัท ส.นภา  ครับ เบอร์ใหม่ย้ายไปอยู่ นานา ครับ
อาคาร Two Pacific Place ,142 sukumvit road Klongtoey Bangkok 10110 Thailand

การออกแบบวงจรควบคุมงาน น้ำพุดนตรี "Water entertainment"(Design of controlled musical fountain) "Water entertainment" 3

การออกแบบวงจรควบคุมงาน น้ำพุดนตรี  "Water  entertainment"(Design of controlled musical fountain) "Water  entertainment" 3

      การออกแบบต้องเริ่มความต้องการของเจ้าของสถานที่ ๆ บางครั้งอาจจะลงท้ายด้วยท่านอาจารย์ทางฮวงจุ้ย ที่ต้องมีการลงทุนราคาสูงต้องตรวจสอบทั้งความสวยงามและความสบายใจในด้านหลักฮวงจุ้ย  
      
   การจัดวางรูปนำจะต้องสวยงาม และขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบ เพื่อให้เข้ากับภูมิทัศน์โดยรอบ และวัตถุประสงค์การจัดทำน้ำพุ เนื่องจากการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน จะต้องให้แนวทางการออกแบบไปทิศทางที่ต้องการง่ายขึ้น
  

      02-653-0438-9 บริษัท ส.นภา  ครับ เบอร์ใหม่ย้ายไปอยู่ นานา ครับ
อาคาร Two Pacific Place ,142 sukumvit road Klongtoey Bangkok 10110 Thailand

การออกแบบวงจรควบคุมงาน น้ำพุดนตรี "Water entertainment" (Design of controlled musical fountain) "Water entertainment" 2

 การออกแบบวงจรควบคุมงาน น้ำพุดนตรี  "Water  entertainment"(Design of controlled musical fountain) "Water  entertainment" 2


การออกแบบเพื่อให้พอที่จะเห็นรูปแบบที่เราจะต้องการ ระบบการจัดวาง หัวน้ำพุ ชนิดต่างๆ 

ตลอดจนการทำการทดลองขนาดเล็กในบ่อ ทดลองเพื่อดูการทำงานและแนวทางการควบคุมระบบน้ำพุจังหวะ น้ำพุประกอบดนตรี      02-653-0438-9 บริษัท ส.นภา  ครับ เบอร์ใหม่ย้ายไปอยู่ นานา ครับ
อาคาร Two Pacific Place ,142 sukumvit road Klongtoey Bangkok 10110 Thailand

วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ออกแบบควบคุมการทำงานปั้มสูบน้ำ

ออกแบบควบคุมการทำงานปั้มสูบน้ำ

                 จากรูปเป็นการออกแบบการควบคุมปั้มสูบน้ำดิบจากถังพักใช้ลูกลอยเป็นตัวตรวจจับระดับน้ำสูบน้ำไปยังถังเก็บพักน้ำและมีปั้มอีกตัวเป็นปั้มแรงดันตรวจสอบการใช้งานของระบบหากเปิกก็อกน้ำแรงดันตกก็จะทำงาน

วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ตัวอย่างการควบคุมไฟ LED แบบสี RGB ด้วย SSR (SOLID STATE RELAY)

ตัวอย่างการควบคุมไฟ LED แบบสี RGB ด้วย SSR (SOLID STATE RELAY)

             ตัวอย่างการควบคุมไฟ LED แบบสี RGB ด้วย SSR (SOLID STATE RELAY)
     ประโยชน์จากการใช้ SSR คือการควบคุมจากอุปกรณ์ส่งสัญญาณกระแสต่ำๆ ไปควบคุมอุปกรณืที่มีกำลังไฟสูง กระแสสูงกว่า SSR ถือว่าเป็นตัวช่วยที่น่าสนใจเพราะความน่าไว้ใจเกินร้อยแถมมีความทนทานอย่างดี มีให้เลือกหลาย ย่ายการทำงาน ทั่ง AC to DC  , DC to DC , AC to AC , DC to AC และกระแสขับโหลดที่ 3,5,10,20,25 Amp.

การเชื่อมสัญญาณควบคุมของอาคาร (BAS) ไปควบคุมตู้ควบคุมระบบย่อย

การเชื่อมสัญญาณควบคุมของอาคาร (BAS) ไปควบคุมตู้ควบคุมระบบย่อย
       การเชื่อมสัญญาณควบคุมของอาคาร (BAS) ไปควบคุมตู้ควบคุมระบบย่อย
          ใช้การควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ผ่านสาย data link กำหนดค่าตัวรับคล้ายๆเลขที่บ้านเพื่อใช้รับคำสั่งและส่งแสดงผลกลับไปโชว์ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ จากรูปข้างบนรีเลย์เป็นเอาท์ที่ออกจาก BAS สั่งตู้ให้ทำงาน ส่วน หน้าคอนแทคทั้งหลายเป็น ดิจิตอลอินพุทส่งกลับเข้าไปแสดงผลการทำงานและสัญญาณการทำงานมีปัญหาไปแจ้งให้ห้องควบคุมทราบ